Forensische ambulante zorg

Forensische ambulante zorg

NewFuture Zorg biedt hulp aan forensische cliënten met een verslavings-, psychiatrische en/of een persoonlijkheidsproblematiek, en eventueel een (lichte) verstandelijke beperking. Het doel is de kans op herhaling van delicten zo klein mogelijk te maken. Dit kan door het verhogen van de zelfbeheersing en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Onze specialisaties zijn:

  • SGLVG: Sterke Gedragsstoornis met Licht Verstandelijk Gehandicapt
  • Verslavings- en psychiatrische problematiek in combinatie met (ernstige) sociale en maatschappelijke problemen

Omdat NewFuture Zorg een compleet zorgaanbod heeft, is er nagenoeg voor iedere aanmelding een ambulant zorgaanbod op maat. Cliënten met strafrechtelijke titel en bovengenoemde problematiek zijn welkom, ook als ze minder gemotiveerd zijn. NewFuture Zorg biedt alle cliënten een passend aanbod.

Twee mensen praten met elkaar.

Na forensische zorg kan cliënt doorstromen naar regulier zorgaanbod met behoud van persoonlijke begeleider(s). Dat zorgt voor een vloeiend verloop van het proces.

Neem gerust contact op voor

Altijd één aanspreekpunt

Zorg met u in de regie!